Alianța pentru Unirea Românilor: Pădurile ca Obiectiv Strategic Național

Alianța pentru Unirea Românilor: Fondul forestier al României este obiectiv strategic de interes național, iar autoritățile trebuie să constituie un fond destinat răscumpărării unor terenuri forestiere abandonate sau scoase la vânzare

Comisia de mediu a Alianței pentru Unirea Românilor a monitorizat dezbaterea publică organizată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în legătură cu proiectul Codului Silvic si a formulat mai multe propuneri pentru salvarea și protejarea fondului forestier din țara noastră.

În dezbaterea din Parlament a Legii Codului Silvic, care va avea loc în apropiata sesiune parlamentară, AUR va susține următoarele principii și idei directoare:

1. Fondul forestier al României este obiectiv strategic de interes național;

2. Cetățenii au dreptul la libera circulație în Fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate a acestuia, în condițiile legii. Acest drept, care este o componentă a calității vieții, nu poate fi restrâns decât din rațiuni de securitate, limitate în spațiu și timp;

3. Mărirea suprafeței Fondului forestier național, prin reîmpădurirea suprafețelor exploatate abuziv, identificarea și împădurirea unor terenuri neproductive din punct de vedere agricol și crearea de perdele forestiere extinse.

4. Crearea cadrului legislativ pentru reîmpădurirea suprafețelor exploatate abuziv, pe cheltuiala statului și recuperarea valorii acestor lucrări de la cei responsabili, inclusiv prin trecerea terenurilor în proprietate publică;

5. Crearea unui fond național destinat răscumpărării unor terenuri forestiere abandonate, sau a unora care sunt scoase spre vânzare, în scopul creșterii suprafeței Fondului forestier proprietate a statului;

6. Sprijinirea proprietarilor privați în accesarea fondurilor pentru lucrări de împădurire și stimularea lor în vederea măririi suprafețelor de pădure;

7. Stoparea tăierilor ilegale prin măsuri active. Eliminarea din proiectul Codului Silvic a prevederilor care împiedică confiscarea reală a mijloacelor folosite la comitere infracțiunilor forestiere;

8. Menținerea Amenajamentului Silvic ca document de căpătâi în gestionarea durabilă și sustenabilă a Fondului forestier național.

9. Exceptarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva de la aplicarea așa-zisei Guvernanțe corporative, sub pretextul rentabilizării activității sale. RNP – Romsilva a fost și este o regie rentabilă, care acoperă activități aparent neprofitabile dar necesare (împăduriri, înființarea și întreținerea de pepiniere, înființarea de drumuri forestiere, lucrări de corectare a torenților etc) din veniturile altor activități, îndeplinind o funcție socială care excede perspectiva strict economică;

10. Paza fondului forestier național, indiferent de forma de proprietate, numai de către personalul silvic specializat. În anumite condiții, acesta poate cere sprijinul Poliției, a Jandarmeriei sau a unor firme specializate, care acționează sub responsabilitatea personalului silvic.

Aceste principii vor fi prezentate în detaliu într-un set de articole și amendamente, pe care specialiștii AUR le-au pregătit în susținerea dezbaterii parlamentare a proiectului de Cod Silvic.

Alianța pentru Unirea Românilor cheamă partidele politice, organizațiile non-guvernamentale și cetățenii României să sprijine viziunea noastră, care urmărește depolitizarea silviculturii și reorientarea ei în slujba protejării și valorificării funcțiilor complexe ale pădurii: economică, de protecție, socio-culturală și de recreere

Mihai Vasilescu
Mihai Vasilescu